Klachten

Inleiding

EHBO-vereniging Apeldoorn verzorgt hulpverlening op diverse evenementen in Apeldoorn en omstreken. Dit doen wij met vrijwilligers en ondanks dat deze opgeleid en gecertificeerd zijn, kan er altijd iets misgaan. Bent u door een u door een van onze hulpverleners geholpen en heeft u een klacht over een hulpverlener, de behandeling of iets anders gerelateerd aan uw hulpvraag, dan kunt u gebruik maken van deze klachtenregeling.

Procedure

 1. Indien u een klacht heeft, dan kunt u deze via ons klanten formulier indienen
 2. Vermeld in uw klacht in ieder geval het volgende:
  • Uw naam
  • Hoe we u kunnen bereiken (bij voorkeur een telefoonnummer of email)
  • Datum, tijd en locatie van uw hulpvraag
  • Uw klacht
 3. De klachtencommissie bestaat uit één bestuurslid en een niet-bestuurslid, de laatste is wel actief hulpverlener. De algemene ledenvergadering benoemt deze commissie.
 4. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, ontvangt u van de klachtencommissie een bevestiging dat uw klacht ontvangen is.
 5. De klachtencommissie zal uw klacht gaan onderzoeken. Hierbij wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een gesprek om uw klacht toe te lichten en aan om te geven wat u verwacht van EHBO-vereniging Apeldoorn.
 6. Vervolgens zullen de betrokken hulpverleners, coördinator(en) en eventuele derden gehoord worden en zal eventuele documentatie van de zorgvraag bekeken worden.
 7. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht zal heeft de klachtencommissie het onderzoek naar uw klacht afronden. Vervolgens ontvangt u een, bij voorkeur schriftelijke, reactie. De klachtencommissie kan naar aanleiding van de klacht een advies uitbrengen naar de hulpverleningscoördinatoren en/of het bestuur.
 8. Mocht het onverhoopt niet lukken het onderzoek binnen 6 weken af te ronden, dan zal de klachtencommissie dit schriftelijk aan u laten weten.
 9. Na het ontvangen van de inhoudelijke terugkoppeling van de klachtencommissie, heeft u nog de gelegenheid om schriftelijk of mondeling hierop te reageren. Indien u geen reactie geeft, dan wordt ervan uit gegaan dat de klacht naar tevredenheid afgehandeld is.
 10. Naar aanleiding van elke klacht wordt een dossier bijgehouden dat tot 2 jaar na het afhandelen van de klacht bewaard zal worden.